Trường Mầm Non Sơn Ca 10
Trường Mầm non Sơn Ca 10 là một trong bốn nhà trẻ đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh. Trường được thành lập ngày 19/8/1975 có tên là Nhà trẻ Hương Sen Quận.
Ngày 18/4/1996, trường được đổi tên thành trường Mầm non Sơn Ca Quận theo Quyết định số 425/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.
Để đáp ứng tình hình thực tế của địa phương, ngày 29/9/2000 trường được sáp nhập với trường Mẫu giáo Sơn Ca 10 và đổi tên thành Trường Mầm non Sơn Ca 10 theo Quyết định số 589/QĐ-UB của Ủy ban nhân quận Phú Nhuận.
Năm 2001, trường chuyển từ Trường Mầm non Sơn Ca 10 thành Trường Bán công Sơn Ca 10 theo Quyết định số 536/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001.
Đến năm 2006, thực hiện theo Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các trường bán công Mầm non, Phổ thông sang công lập và Thông báo số 66-TB/QU ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Quận ủy về thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thông qua đề án chuyển các trường bán công Mầm non, Trung học cơ sở sang công lập tự chủ về tài chính, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đã ra Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 chuyển đổi Trường Mầm non bán công Sơn Ca 10 thành Trường Mầm non Sơn Ca 10 thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính.
Trường Mầm non Sơn Ca 10 tọa lạc số: 66 Trương Quốc Dung, Phường 10, quận Phú Nhuận. Với tổng diện tích: 2,345 m2, bao gồm 16 phòng học, 03 phòng chức năng (Thể dục, âm nhạc, vẽ), 01 Thư viện của bé và 2 sân chơi, 01 nhà banh được trang bị đầy đủ các đồ chơi vận động phù hợp cho các bé có độ tuổi từ 19 tháng đến 5 tuổi, giúp các bé có thể phát triển cả thể chất và sự sáng tạo của mình.
Ngoài ra, trường còn có Phòng Y tế thực hiện công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe của trẻ và Bếp ăn tập thể thực hiện công tác chế biến, cung cấp thức ăn cho trẻ và toàn thể đội ngũ trong nhà trường. Bếp ăn tập thể của nhà trường được thực hiện theo quy trình “Bếp ăn một chiều” và đạt chứng nhận “An toàn vệ sinh thực phẩm”.
 
 Các thành tích của trường:
Trường đạt chuẩn “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia” theo Quyết định số 3607/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2005 do Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Được trao tặng Huân chương lao động hạng 3 theo Quyết định số 1593/2007/QĐ-CTN ngày 17/12/2007 của Chủ tịch nước.
Năm 2015, trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 theo Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 do Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh cấp.